Chtěl bych svým zákazníkům přinést informace ve stručné podobě, které se ke mě dostali a mohli by se jich týkat. Budu zde také přidávat odkazy na další zajímavé zdroje dat, ze ketrých budu sám čerpet. V první řadě bych nepodlehl panice a velkému mediální nátlaku, dokud nebudou všechny informace oficiálně patřičnými úřady předloženy a prezentovány.

Co nás čeká od 25. 5. 2018?

 

Co dělat než vejde nařízení GDPR v platnost?

  1. Jako nejdůležitější byh viděl zanalyzovat ve vlastní firmě tajné a důvěrné informace, které uchováváte. Ať se jedná o data zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců nebo kohokoli jiného. Zapište si jaké údaje uchováváte. Poznamenejte si jak je uchováváte, kdo k nim má přístup a jak je zabezpečen přístup k nim a kdo s nimi může nakládat. Nezapomeňte také na zálohy nebo zda nejsou data přístupna např. třetím stranám (např. CRM systémy nebo on-line fakturece, apod.).